Bạn đang ở trang: Trang chủLy lạnh

Các size 9oz, 12oz, 16oz, 22oz & 32oz. Ly lạnh cần 2 lớp tráng PE (trong và ngoài).

Ly lạnh dùng phổ thông cho các loại thức uống trong nhà hàng thức ăn nhanh, nước mía, nước sâm, sinh tố,...

 

 Ly lạnh 9oz

 Ly lạnh 12 oz

 
 

 Ly lạnh 16 oz

 Ly lạnh 22 oz

  Ly lạnh 32 oz

Go to top